Περιοδοντική Θεραπεία

Η περιοδοντική θεραπεία αρχίζει πάντοντε με τη λεπτομερή ενημέρωση του ασθενή για το περιοδοντικό πρόβλημα που υπάρχει, και την αναγκαιότητα της θεραπείας, τους σκοπούς και τη διάρκειά της. Γίνεται σαφές πόσο σημαντική είναι η ουσιαστική συμμετοχή του ασθενή με την εφαρμογή αποτελεσματικής καθημερινά στοματικής υγιεινής, όχι μόνο στη διάρκεια της θεραπείας αλλά και μακροπρόθεσμα.

Στη συνέχεια ο ασθενής διδάσκεται και εκπαιδεύεται στην καθημερινή, αποτελεσματική απομάκρυνση της μικροβιακής πλάκας από τις οδοντικές επιφάνειες χρησιμοποιώντας τα ενδεικνυόμενα μέσα στοματικής υγιεινής.

Η εκπαίδευση και δραστηριοποίηση αυτή του ασθενή στη στοματική υγιεινή είναι θεμελιώδους σημασίας για την επιτυχία της θεραπείας.

peim-113.jpg
peim-134.jpg

Τί περιλαμβάνει η περιοδοντική θεραπεία;

Η περιοδοντική θεραπεία χωρίζεται σε δύο φάσεις.

Η πρώτη περιλαμβάνει αποτρύγωση και ριζική απόξεση, οι οποίες αποσκοπούν σε:

  • Αφαίρεση της υπερ-και υποουλικής τρυγίας από τα δόντια.
  • Αφαίρεση των τοξικών προϊόντων των μικροβίων που έχουν διεισδύσει στις ρίζες των δοντιών.

Στις περιπτώσεις αρχόμενης περιοδοντίτιδας η θεραπεία αυτή είναι επαρκής.

Στις πλέον προχωρημένες περιπτώσεις περιοδοντίτιδας είναι πιθανόν να ακολουθήσει και η δεύτερη φάση της θεραπείας, η οποία συνήθως γίνεται από Περιοδοντολόγο και περιλαμβάνει την εφαρμογή διαφόρων χειρουργικών τεχνικών με σκοπό την:

  • Πληρέστερη ριζική απόξεση στους βαθείς θυλάκους

  • Ελάττωση ή εξάλειψη του βάθους των θυλάκων

  • Αντιμετώπιση των προβλημάτων του οστού γύρω από τα δόντια

  • Διαμόρφωση και απόδοση της μορφολογίας των ιστών έτσι ώστε ο ασθενής να μπορεί να διατηρεί καθαρό το στόμα, και τέλος σε επιλεγμένες περιπτώσεις μπορούν να γίνουν αναπλαστικές τεχνικές ή αισθητικές αποκαταστάσεις των περιοδοντικών ιστών.

Το μεγαλύτερο τμήμα της περιοδοντικής θεραπείας γίνεται με τοπική αναισθησία, έτσι ώστε να είναι σχετικά ανώδυνη. Μετά τη θεραπεία ενδέχεται να υπάρχει ενόχληση, όχι όμως έντονος πόνος.

Γενικά ο σκοπός της περιοδοντικής θεραπείας είναι η αποκατάταση της υγείας των περιοδοντικών ιστών, η δημιουργία συνθηκών που θα διευκολύνουν τη διατήρηση αυτής της υγείας και θα αναστείλουν την εξέλιξη της περιοδοντικής νόσου. Αυτονόητο είναι επίσης ότι μετά την περιοδοντική θεραπεία θα γίνει αποκατάσταση της σύγκλεισης, όπου χρειάζεται, καθώς και κάποιες προσθετικές εργασίες για να αντικατασταθούν τα δόντια που χάθηκαν από την περιοδοντική νόσο.

Αυτή η θεραπεία αποτελεί την ενεργό περιοδοντική θεραπεία, η οποία όμως μόνη της δεν είναι επαρκής και δεν εξασφαλίζει μακροπρόθεσμα τη διατήρηση της περιοδοντικής υγείας. Μετά την ολοκλήρωσή της και ανεξάρτητα από το είδος αυτής (με ή χωρίς χειρουργική) απαιτείται περιοδική επανεξέταση από τον Περιοδοντολόγο σε τακτά χρονικά διατήματα, που καθορίζονται ανά περίπτωση, με σκοπό τη διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος.

Η περιοδική αυτή επανεξέταση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της περιοδοντικής θεραπείας και είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την μακροπρόθεσμη επιτυχία αυτής.

Μιλήστε μαζί μας

Name*

Email*

Subject*

Message*